اگر بدنبال شروع آموزش اصولی هستید با کلیک بر تصاویر زیر می توانید را مطالب تخصصی سایت مطالعه کنید

جدیدترین مقاله ها

مقالات تخصصی را در جاودانگی بخوانید.

جدیدترین دوره‌ ها

رشد شما با یادگیری آغاز می‌شود...

مرکز جاودانگی ، کارخانه‌ی تبدیل علاقه‌مند به متخصص

موسسه‌ی آموزشی جاودانگی از سال ۱۳۹2 فعالیت خود را در زمینه‌ی آموزش تخصصی خودشناسی ، متافیزیک ، علوم ماورایی ، دنیای درون، با هدف تبدیل علاقه‌مندان به متخصصین شناخت دنیای درون و بیرون جهت کمک به شفای خود ، دیگران و جهانی که در آن زندگی میکنیم شروع کرده.

نکته قابل توجه این مرکز این هست که سعی شده همه مسائل قابل فهم برای همه باشد و هدف اصلی این مرکز این است که تمام مطالب به دور از خرافه و در  راستای خودشناسی ، جهان شناسی و در نهایت خدا شناسی باشد .